Games, Role Playing

Dragon raja-Long tộc huyễn tưởng 1.0.157 MOD + APK

Dragon Raja – Funtap (MOD Unlimited Money) with latest version v1.0.119 Download

Requirement:
Android 5.0+
Game Install:
500,000+
Rating :
9.3
Category:
Role Playing
Reviews:
17875
Package:
Google Play

Dragon Raja – Funtap Game free download for android

Dragon Raja - Funtap 1.0.119 screenshots 1

What’s New In this update?

  • Dragon Raja – Funtap Bug Fixed
  • Dragon Raja – Funtap Added New Version
  • Dragon Raja – FuntapMod link working fast
  • Added Unlimited Money

Dragon Raja – Funtap 1.0.119 (Mod): – Giải thưởng Trò Chơi Được Chờ Đợi Nhất tại Unreal Open Day 2019
– Trò chơi 5G hay nhất – Được Đề Cử cho giải thưởng Trò Chơi Di Động Quốc Tế lần thứ 16 (IMGA Global)

Dragon Raja-Funtap là game MMORPG thế giới mở phát triển dựa trên công nghệ nổi tiếng thế giới UE4 với những hình ảnh nhập vai phi thường. Trong trò chơi, bạn không chỉ có thể tạo ra các nhân vật độc đáo mà còn có thể kết bạn khắp nơi trên thế giới để cùng nhau chiến đấu và khám phá.
Tựa game “lừng danh” này đã được Archosaur Games tin tưởng và ủy thác cho NPH Funtap phát hành tại Việt Nam.

Sau bản cập nhật này, người chơi có thể trải nghiệm lối chơi Battle Royale hoàn toàn mới gồm 2 chế độ, chơi đơn và tổ đội, ghép liên server và thuộc tính công bằng! Ngoài ra, tháng 11 sẽ ra mắt phái thứ 6 – Tử Thần. Chiến binh thần bí này có khả năng tấn công và bạo phát cực mạnh, gây sát thương diện rộng khiến địch khiếp sợ! Ngoài ra còn mở thêm tính năng mới – Đối Tác Tiệm Nhỏ! Cùng bạn bè mở một tiệm nhỏ, mời người chơi khác đến mua sắm. Còn nhiều tính năng nữa đang chờ bạn khám phá!

Đặc sắc trò chơi:
Kế Hoạch Sấm Sét – Chiến đấu để sinh tồn
Đây là một cuộc chiến sinh tồn có tên “Kế Hoạch Sấm Sét”. Trên hoang đảo biệt lập này, chỉ có tìm kiếm và chiến đấu không ngừng mới có cơ hội trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trong bối cảnh siêu khủng, mỗi trận chứa tới 60 người cùng thi đấu! Hãy tham gia “Kế Hoạch Sấm Sét” ngay!

Ra mắt phái mới Tử Thần – Phái thứ 6
Phái ma thuật tầm xa thần bí – Tử Thần. Không chỉ có thể xuyên không gian, tạo ra ảo ảnh, gây ra nỗi sợ hãi tột độ, mà còn có thể chuyển hóa tâm năng thành ma thuật vô tận trút lên kẻ địch! Ngoài ra, Tử Thần có 2 loại, có thể biến thành mèo đen hoặc quạ đen, mèo đen giỏi tấn công, quạ đen giỏi sinh tồn. Hãy tới Học Viện Cassell chuyển phái sau khi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện Lv69 và đạt Lv70.

Ra mắt Đối Tác Tiệm Nhỏ
Cùng bạn bè mở cửa hàng nào! Quản lý an toàn, tư vấn bán hàng, khởi nghiệp! Người chơi đạt Lv40 có thể kích hoạt nghề mới “Mở Tiệm”! Trong hệ thống này, có thể tuyển nhân viên dọn dẹp cửa hàng nhỏ; thậm chí còn có thể mời bạn bè hoặc NPC tới mua đó!

Sự giao thoa giữa thế giới thực và thế giới mở
Trong cốt truyện mở, bạn sẽ tham gia những câu chuyện khác nhau, nhận nhiều nguồn sức mạnh để thay đổi thế giới.
Selfie mọi lúc mọi nơi, party không giới hạn với bạn bè!
Hệ thống tương tác bao gồm hệ thống chat thoại, chat văn bản siêu chuẩn, cho phép chia sẻ lên MXH thực.

Chất lượng hình ảnh sắc nét
Phát triển dựa trên Unreal Engine 4, một thế giới rộng lớn với chất lượng đồ họa cấp 3A siêu đẹp.
Hiệu ứng tuần hoàn ngày và đêm, bốn mùa, hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng chân thực khiến bạn cảm thấy như đang sống trong thế giới thực!

Tùy chỉnh nhân vật
Hệ thống tùy chỉnh nhân vật đa chiều giúp bạn tự do thiết kế ngoại hình nhân vật.
Bạn cũng có thể tự đặt tính cách độc đáo cho nhân vật thông qua các phản ứng khác nhau đối với sự kiện.
Hàng ngàn phong cách phối đồ thời trang,…tất cả đều do bạn chọn!

Chiến đấu thời gian thực
Hệ thống chiến đấu thời gian thực, trải nghiệm sự mượt mà chưa từng có.
Hỗ trợ 100 người chơi cùng lúc chiến đấu tại địa điểm PvP, hãy tham gia ngay
Hỗ trợ chiến đấu liên server với BOSS Thế Giới, người chơi từ các server khác nhau cùng tham gia chiến đấu!

Để đảm bảo hiệu ứng và trải nghiệm tốt hơn, hãy đảm bảo thiết bị có đủ bộ nhớ. 3GB bộ nhớ cho lần tải đầu tiên, khi vào trò chơi việc tải tài nguyên vẫn sẽ yêu cầu thêm bộ nhớ. Vì vậy, cần 6GB dung lượng lưu trữ trống để đảm bảo có thể chơi game bình thường.

Liên kết cộng đồng
Facebook: https://www.facebook.com/DragonRajaVNofficial
Instagram: https://www.instagram.com/dragon.raja.vnofficial/
Zalo: https://zalo.me/g/zzkwri490
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDrlZJwc_x4NEW6-WL2PlBw
Official site: https://longtochuyentuong.vn/hom
– The Most Expected Game Award at Unreal Open Day 2019
– Best 5G Game – Nominated for the 16th International Mobile Game award (IMGA Global)

Dragon Raja-Funtap is an open world MMORPG developed based on world famous UE4 technology with extraordinary role-playing visuals. In the game, you can not only create unique characters, but also make friends around the world to fight and explore together.
This “famous” game has been trusted by Archosaur Games and entrusted to NPH Funtap for release in Vietnam.

After this update, players can experience the completely new Battle Royale gameplay with 2 modes, single player and team, cross-server matchmaking and fair property! In addition, November will launch the 6th sect – Death. This mysterious warrior has the ability to attack and break out extremely strong, causing extensive damage that terrifies the enemy! Also opening a new feature – Little Shop Partner! Open a small shop with friends, invite other players to shop. There are many more features waiting for you to discover!

Game features:
Thunder Plan – Fight for survival
This is a survival war called the “Project of Thunder”. On this isolated desert island, only non-stop searching and fighting have the chance to become the ultimate winner. In the super-super context, each match contains up to 60 people competing! Join the “Lightning Plan” now!

Launch of a new sect of Death – Class 6
The mystical long-range magic school – Death. Not only can it penetrate space, create illusions, cause extreme fear, but also transform spiritual energy into endless magic pouring on enemies! In addition, Death has 2 types, can turn into black cats or ravens, black cats are good at attacking, black crows are good at survival. Go to Cassell Academy for transfer after completing the Lv69 story quest and reaching Lv70.

Small Store Partner Launch
Let’s open a store with friends! Safety management, sales consulting, start-up! Players reaching Lv40 can activate the new job “Shop Open”! In this system, it is possible to recruit small store cleaning staff; You can even invite friends or NPCs to buy them!

The intersection of the real world and the open world
In the open storyline, you will participate in different stories, receiving many sources of power to change the world.
Selfie anytime, anywhere, unlimited party with friends!
The interactive system includes voice chat system, super standard text chat, allowing sharing on real social networks.

Image quality is sharp
Developed on Unreal Engine 4, a vast world with stunning 3A level graphics.
Cycle effects day and night, four seasons, realistic light effects, shadows make you feel like you are living in the real world!

Customize your character
The multi-dimensional character customization system gives you the freedom to design your character’s appearance.
You can also set your own unique personality through different reactions to the event.
Thousands of fashion styles, … all for your choice!

Real-time combat
Real-time combat system, experience unprecedented smoothness.
Support 100 players fighting at the same time in PvP locations, join now
Support inter-server combat with BOSS World, players from different servers join the fight!

To ensure a better effect and experience, make sure the device has enough memory. 3GB of memory for the first load, loading of resources will still require more memory when entering the game. Therefore, 6GB of free storage is required to ensure that the game can be played properly.

Community Links
Facebook: https://www.facebook.com/DragonRajaVNofficial
Instagram: https://www.instagram.com/dragon.raja.vnofficial/
Zalo: https://zalo.me/g/zzkwri490
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDrlZJwc_x4NEW6-WL2PlBw
Official site: https://longtochuyentuong.vn/hom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *