Games, Trivia

Հարց-Պատասխան 2.3 (MODs) APK

Հարց-Պատասխան (MOD Unlimited Money) with latest version v2.1.6 Download

Requirement:
5.1
Game Install:
100,000+
Rating :
0
Category:
Trivia
Reviews:
0
Package:
Google Play

Հարց-Պատասխան Game free download for android

Հարց-Պատասխան 2.1.6 screenshots 1

What’s New In this update?

  • Հարց-Պատասխան Bug Fixed
  • Հարց-Պատասխան Added New Version
  • Հարց-ՊատասխանMod link working fast
  • Added Unlimited Money
  • pro.digibrain.quiz

Հարց-Պատասխան 2.1.6 (Mod) APK: 🎓 Հայերեն ինտելեկտուալ վիկտորինա, որն իր մեջ պարունակում է հարցեր տարբեր ոլորտներից։ Ստուգեք Ձեր գիտելիքները և ձեռք բերեք նոր գիտելիքներ։

📌 Ամեն ընտրված կարգ ունի 50 հետաքրքիր հարց, որոնց անհրաժեշտ է պատասխանել ճիշտ։

❤️ Սխալ պատասխանելու կամ վայրկյանները լրանալու դեպքում կկորցնեք սիրտ։Սրտերի քանակը կարող եք համալրել, դիտելով կարճ հոլովակ:

🏆 Որքան ճիշտ պատասխանեք հարցերին, այքնան բարձր հորիզոնական կզբաղեցնեք վարկանիշային սանդղակում:

⭐ Ճիշտ պատասխանի դեպքում կվաստակեք միավորներ, որոնց շնորհիվ կզբաղեցնեք բարձր դիրք վարկանիշային սանդղակում։

🎬 Սրտերի քանակը համալրելու համար պետք է սպասել 60 րոպե, կամ դիտել կարճ հոլովակ։

⚠Եթե կլինեն հարցեր, որոնց ճիշտ պատասխանի հետ համակարծիք չեք լինի, ուղարկեք փաստերով ճիշտ պատասխանը մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ [email protected] մենք այն կվերանայենք։

🎉 Շնորհակալ ենք խաղը ներբեռնելու և խաղալու համար, ուրախ ժամանց։